Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu

Dzisiaj jest środa, 11 grudnia 2019 roku

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B
59-700 Bolesławiec

tel. 75 732 14 77

Polecamy

WYSTAWA W KRUSZYNIE

26 kwietnia 2013

         Dnia 25 kwietnia 2013 roku sala konferencyjna zapełniła się mieszkańcami i sympatykami wsi Kruszyn. Przyczyną tego była zorganizowana przez Bibliotekę Publiczną w Kruszynie wystawa zdjęć i dokumentów „Kruszyn wczoraj i dziś”. Po powitaniu i krótkim wprowadzeniu w temat przez bibliotekarkę Grażynę Wężyk pokazano prezentację multimedialną Krzysztofa Kozickiego pod tytułem „Kruszyn-moje ulubione miejsca”. Po prezentacji radni Rady Gminy Bolesławiec: Pani Grażyna Łucka i Pan Wojciech Weselak dokonali uroczystego otwarcia wystawy poprzez symboliczne przecięcie wstęgi. Skróconą historię wsi oraz jej założycieli - Braci Morawskich przedstawił historyk i archiwista Sebastian Zielonka.
          W świat ciekawostek związanych z dawnym Kruszynem wprowadził przybyłych gości miłośnik historii naszego regionu Zdzisław Abramowicz. W następnej części spotkania oglądano samą wystawę,  na której prezentowano fotografie z końca XIX i początku XX wieku oraz obecne, które starano się wykonać z tej samej perspektywy. Przedstawiono historyczne dokumenty oraz  kserokopię odręcznie napisanej w języku niemieckim historii wsi Gnadenberg (po II wojnie Godnów, obecnie Kruszyn) , przetłumaczonej przez Agnieszkę Markowicz. Mieszkańcy dołączyli do wystawy kserokopie swoich prywatnych zdjęć z odgruzowywania wsi i innych ważnych uroczystości z lat 60-tych i 70-tych. Można było również pobawić się w detektywa i spróbować odgadnąć, gdzie znajdują się lub znajdowały się miejsca pokazane na nierozpoznanych fotografiach. Zaprezentowano również publikacje ( w tym dwie w języku niemieckim), z których zaczerpnięto wiadomości. Ponadto wystawie głównej towarzyszyła jeszcze mała wystawa prac plastycznych „Malowana wieś” czyli Kruszyn oczami dzieci, przygotowana przez dzieci z pracowni plastycznej pod kierunkiem Krystyny Greli.
           Po obejrzeniu przedstawionego materiału dyskusja i dopytywania historyków i organizatorki trwały bardzo długo. Każdy uczestnik otrzymał na pamiątkę broszurę opracowaną przez Sebastiana Zielonkę z krótkim rysem historycznym Godnowa. Dziękujemy osobom, które przyczyniły się do powstania wystawy: Sebastianowi Zielonce, Julicie i Bodo Waldeck, Annie Ferlewicz, Henrykowi Ostrowskiemu, Lucynie i Leszkowi Stefaniakom, Helenie Marszałek, Annie i Andrzejowi Kozioł, Elżbiecie Rulińskiej, Wiesławie Woźniak, Tadeuszowi Parzyszek, piotrowi Chmielikowi i Krystynie Greli. Wystawę można oglądać do 18 maja 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kruszynie.

[ wróć ]